PROJEKT EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA

 

Unaprjeđenje poslovanja ulaganjem u informatizaciju s ciljem povećanja konkurentnosti i tržišne pozicioniranosti tvrtke Eurocop d.o.o.

Predmet ulaganja projekta je implementacija, prilagodba i integracija poslovnog rješenja s postojećim ERP sustavom radi unaprjeđenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovitosti organizacije rada. poboljšanje interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća. Provedbom projekta će se olakšati i ubrzati poslovanje što direktno utječe na unaprjeđenje poslovanja jer će omogućiti bolju organizaciju poslovanja, lakši pristup informacijama, bolju komunikaciju s dobavljačima i kupcima te povećanje prihoda.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je unaprjeđenje poslovanja ulaganjem u informacijske i komunikacijske tehnologije kako bi se doprinijelo Jačanju tržišne pozicije, povećala konkurentnost i učinkovitosti poslovanja tvrtke Eurocop d.o.o.

Projekt predstavlja odgovor na potrebe poduzeća vezane za poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti poticanjem ulaganja u kapacitete malog i srednjeg poduzetništva kako bi ono bilo u mogućnosti održati i dalje razvijati kvalitetu svojih usluga i ojačati svojukonkurentnost na tržištu. Najvažniji rezultati su očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta u dugoročnom razdoblju. Projektom će se također odgovoriti na suvremene izazove s kojima se danas susreću poduzeća, a pri kojima im se informatizacija poslovanja  postavlja kao ključ za osiguranje njihova opstanka na otvorenome tržištu.

Očekivani rezultati projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 222.447,75 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 110.374,92 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 18.07.2019. – 18.03.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Ante Bošnjak, ante.bošnjak@eurocop.hr

 

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

 

 

 

 

Eurocop © 2023